Home Odporúčame Stavebné sporenie Stavebné sporenie našlo rentu pre seniorov

Chcete si dobre vybrať?

Náš špecialista je tu pre Vás ...

A stačí :

   Zavolať alebo napísať

   Zdôveriť sa

   Vybrať si z ponuky

 

odporucame1.jpg

Potrebujem

V rodine alebo vo firme nastala dôležitá situácia
a potrebujem:

* * *  PONÚKAME  NOVÉ  POISTENIE  MOTOROVÝCH  VOZIDIEL  NA  ROK  2017  * * *  HĽADÁME  NOVÝCH  KOLEGOV  * * *  PONÚKAME  NAJLEPŠIE  OHODNOTENIE  * * *  ZAUJÍMAVÚ,  ŽIVÚ  A  DÔLEŽITÚ  PRÁCU  * * *                                            * * *   NOVÉ  POISTENIE  MOTOROVÝCH  VOZIDIEL  NA  ROK  2014  * * *
Stavebné sporenie našlo rentu pre seniorov PDF Vytlačiť E-mail

Sporenie na lepší dôchodok nemusí byť iba o zhodnocovaní úspor prostredníctvom termínovaných vkladov, vkladných knižiek či životného poistenia. Zaujímavú možnosť ponúka už aj stavebné sporenie.  

Prvá stavebná sporiteľňa prišla od októbra s novou tarifou stavebného sporenia Senior extra. Je určená iba pre fyzické osoby - občanov vo veku najmenej 55 rokov.  Ide o klasické stavebné sporenie s nárokom na štátnu prémiu, bonus a postupné vyplácanie renty.

Podmienkou je minimálne 6-ročné sporenie. Na konci tohto obdobia dovŕšia klienti práve dôchodkový vek 62 rokov, resp. 62,5 roka. Horná hranica veku pre vstup do stavebného sporenia nie je obmedzená.

Zmluvu na sporenie Senior extra môže uzatvoriť iba občan vo veku 55 a viac rokov. Mladší sporitelia sú z tejto tarify vylúčení. Akonáhle dosiahnu požadovaný vek, môžu požiadať o zmenu tarify na Senior extra.

V sporiacej fáze sú vklady zhodnocované úrokom vo výške 2 % ročne. Sporiteľ má pritom každý rok nárok na štátnu prémiu, najviac 66,39 € ročne. Po ukončení sporenia sa môže klient rozhodnúť, ako využije nasporené finančné prostriedky. Môže požiadať o:

 • vyplatenie renty
 • stavebný úver s úrokom 4,7 % p. a.
 • jednorazový výber

Rentu ako prilepšenie k dôchodku sporiteľňa bude vyplácať iba v týchto lehotách:

 • 2, 3, 4, 5 alebo najviac 6 rokov po sebe a to,
 • štvrťročne, polročne alebo raz ročne.

Vyplácanie renty:

 • je bez poplatkov
 • zostatok nevyplatených úspor sa úročí max. úrokom 3 % p. a.,

Kto nemá záujem o vyplatenie renty, môže pokračovať v sporení. Čím dlhšie sporenie, tým vyššia miera zhodnotenia úspor.

Úročenie zostatku na účte podľa doby sporenia do získania nároku na rentu a do času o požiadanie jej vyplácania:

Sporenie v  lehote 6. rokov ......2,25 % p. a.

Sporenie v  lehote 7. rokov.......2,50 % p. a.

Sporenie v  lehote 8. rokov.......2,75 % p. a.

Sporenie v  lehote 9. a viac ......3,00 % p. a.

Na jednu zmluvu o stavebnom sporení má každý sporiteľ nárok na štátnu prémiu. Je to 12,5 % z ročných vkladov, najviac vo výške 66,39 €, ak v tomto roku vloží do stavebného sporenia aspoň 531,05 €. Ak vloží menšiu sumu, získa štátnu prémiu zodpovedajúcu 12,5 % z ročného vkladu.

V tarife Senior extra získava sporiteľ za tento rok nielen nárok na riadnu štátnu prémiu, ale k tomu ešte aj polovicu z nárokovateľnej štátnej prémie, najviac 33,19 €. Jedinou podmienkou získania 1,5-násobku prémie je uzatvoriť zmluvu do 31. decembra 2009.

SENIOR EXTRA
poplatok za uzatvorenie zmluvy                                         1 % z cieľovej sumy
poplatok za vedenie účtu14,90 € ročne
úročenie2,00 % ročne
štátna prémia12,50 % z vkladov, max. 66,39 €          
bonus50 % z nároku na štátnu prémiu
vyplácanie rentybez poplatkov
úročenie zostatku na účte2,25 % - 3,00 % p.a.
Zdroj: PSS, a.s.

 

 

Poistenie

Istota, ktorá pomáha v očakávaných i nepredvídateľných situáciách. Zmierňuje 
straty a škody v živote i podnikaní. Myslí na: 

 • život
 • úraz 
 • majetok

Viac..

Sporenie

Peniaze, ktoré sa raz určite zídu. Na budúcnosť vás i vašich blízkych. Stačí zvoliť správnu cestu a začať sporiť, pretože:

 • doba sporenia je konečná 
 • výška úspor nie limitovaná
 • frekvencia vkladov je voliteľná

Viac..

Pôžičky

Cudzie peniaze, ktoré pomôžu preklenúť nedostatok vlastných peňazí. Zaopatria, keď to najviac treba. Pôžičky:

 • musia byť výhodné
 • nesmú splácať inú pôžičku
 • nesmú ohroziť osobný rozpočet

Viac..