Home Poradňa Odklad platby

Chcete si dobre vybrať?

Náš špecialista je tu pre Vás ...

A stačí :

   Zavolať alebo napísať

   Zdôveriť sa

   Vybrať si z ponuky

 

poradime2.jpg

Potrebujem

V rodine alebo vo firme nastala dôležitá situácia
a potrebujem:

* * *  PONÚKAME  NOVÉ  POISTENIE  MOTOROVÝCH  VOZIDIEL  NA  ROK  2017  * * *  HĽADÁME  NOVÝCH  KOLEGOV  * * *  PONÚKAME  NAJLEPŠIE  OHODNOTENIE  * * *  ZAUJÍMAVÚ,  ŽIVÚ  A  DÔLEŽITÚ  PRÁCU  * * *                                            * * *   NOVÉ  POISTENIE  MOTOROVÝCH  VOZIDIEL  NA  ROK  2014  * * *
Odklad platby PDF Vytlačiť E-mail

Niektoré poisťovne umožňujú klientom odklad splátok poistného. Tento krok treba ale dobre zvážiť.

Klient má na výber viacero možností ako môže dosiahnuť odklad splátok. V každom prípade sa musí dohodnúť s poisťovňou.

Výsledkom dohody môže byť:

 • zníženie poistných súm, a tým odklad splátok na určitý čas, alebo
 • nevyhnutnú dobu netreba platiť poistné, ale potom sa musí dlžné poistné doplatiť.

V súčasnosti už existujú produkty, ktoré myslia aj na prerušenie platenia poistného. V niektorých prípadoch je to dokonca na viac ako jeden rok. Sú to nové investičné produkty. Táto možnosť môže byť súčasťou zmluvných podmienok.

 

Poistenie

Istota, ktorá pomáha v očakávaných i nepredvídateľných situáciách. Zmierňuje 
straty a škody v živote i podnikaní. Myslí na: 

 • život
 • úraz 
 • majetok

Viac..

Sporenie

Peniaze, ktoré sa raz určite zídu. Na budúcnosť vás i vašich blízkych. Stačí zvoliť správnu cestu a začať sporiť, pretože:

 • doba sporenia je konečná 
 • výška úspor nie limitovaná
 • frekvencia vkladov je voliteľná

Viac..

Pôžičky

Cudzie peniaze, ktoré pomôžu preklenúť nedostatok vlastných peňazí. Zaopatria, keď to najviac treba. Pôžičky:

 • musia byť výhodné
 • nesmú splácať inú pôžičku
 • nesmú ohroziť osobný rozpočet

Viac..