Home Poradňa Poradňa Právna pomoc

Chcete si dobre vybrať?

Náš špecialista je tu pre Vás ...

A stačí :

   Zavolať alebo napísať

   Zdôveriť sa

   Vybrať si z ponuky

 

poradime2.jpg

Potrebujem

V rodine alebo vo firme nastala dôležitá situácia
a potrebujem:

* * *  PONÚKAME  NOVÉ  POISTENIE  MOTOROVÝCH  VOZIDIEL  NA  ROK  2017  * * *  HĽADÁME  NOVÝCH  KOLEGOV  * * *  PONÚKAME  NAJLEPŠIE  OHODNOTENIE  * * *  ZAUJÍMAVÚ,  ŽIVÚ  A  DÔLEŽITÚ  PRÁCU  * * *                                            * * *   NOVÉ  POISTENIE  MOTOROVÝCH  VOZIDIEL  NA  ROK  2014  * * *
Právna pomoc PDF Vytlačiť E-mail
Právna ochrana poslúži na to, aby ste sa dostali k nárokom za poistné plnenie, ktoré vám poisťovňa odmieta vyplatiť. Samozrejme, ak ste poistnú zmluvu uzavreli cez nášho finančného poradcu, obráťte sa na neho.

Existuje aj ďalšia možnosť, a tou je poistenie sa pre prípad sporu s poisťovňou. Takýto produkt sa volá poistenie právnej ochrany.

Poisťovňa v tomto prípade ponúkne právne rady a zaplatí advokáta v spore so "zlou poisťovňou". Pri poistení právnej ochrany však platí, že ho klient musí uzavrieť ešte pred tým, než sa mu poistná udalosť stane, a teda má problém so „zlou poisťovňou“.

Ak to už nestihnete, jedným z najúčinnejších, ale najdrahších riešení, je najať si skúseného právnika. Prevencia v podobe čítania malých písmenok na zmluve, stojí podstatne menej.

K akým situáciám je možné sa poistiť ? Napríklad, ak ide o:

 • Náhrada škody - zastupujeme klienta, ak potrebuje nahradiť škodu na majetku alebo škodu na zdraví, ktorá mu bola spôsobená v súkromnom živote.
  Napríklad: poškodenie veci, výdavky na lekára, nemocničné výdavky, bolestné, ušlý zárobok

 • Trestné a priestupkové právo - zastupujeme klienta v prípade, ak je obvinený z priestupku alebo trestného činu z nedbanlivosti.
  Napríklad: cyklista(klient) obvinený zo zavinenia dopravnej nehody, ...

 • Poistné právo - zastupujeme klienta v prípade problémov s poisťovňami, s ktorými má dojednané súkromné poistné zmluvy.
  Napríklad: neoprávnené odmietnutie alebo zníženie poistného plnenia, prieťahy pri likvidácii poistnej udalosti, ...

 • Zmluvné právo - zastupujeme klienta v prípade problémov so zmluvami súvisiacimi so súkromným životom v rámci ochrany spotrebiteľa.
  Napríklad: oprava, nájom, leasing, predaj, kúpa, servis, ...

 • Vlastnícke spory k hnuteľnému majetku - v prípade, ak niekto neoprávnene zasiahne do vlastníckych práv poistenej osoby.
  Napríklad: znemožnenie užívania veci, neoprávnené zadržiavanie veci.

Tieto druhy poistenia ponúka pre súkromné osoby i podnikateľov poisťovňa D. A. S. aj prostredníctvom spoločnosti ARMAFIN.

 

Poistenie

Istota, ktorá pomáha v očakávaných i nepredvídateľných situáciách. Zmierňuje 
straty a škody v živote i podnikaní. Myslí na: 

 • život
 • úraz 
 • majetok

Viac..

Sporenie

Peniaze, ktoré sa raz určite zídu. Na budúcnosť vás i vašich blízkych. Stačí zvoliť správnu cestu a začať sporiť, pretože:

 • doba sporenia je konečná 
 • výška úspor nie limitovaná
 • frekvencia vkladov je voliteľná

Viac..

Pôžičky

Cudzie peniaze, ktoré pomôžu preklenúť nedostatok vlastných peňazí. Zaopatria, keď to najviac treba. Pôžičky:

 • musia byť výhodné
 • nesmú splácať inú pôžičku
 • nesmú ohroziť osobný rozpočet

Viac..