Živnostenský list Vytlačiť

ARMAFIN, s. r. o., Bratislava podniká na základe povolenia odboru živnostenského podnikania Obvodného úradu so sídlom na Staromestskej ulici č. 6 v Bratislave zo dňa 6. apríla 2006:

č. OŽP-A/2006/14336-2/CR 1
č. živnostenského registra: 110-153472