Odklad platby Vytlačiť

Niektoré poisťovne umožňujú klientom odklad splátok poistného. Tento krok treba ale dobre zvážiť.

Klient má na výber viacero možností ako môže dosiahnuť odklad splátok. V každom prípade sa musí dohodnúť s poisťovňou.

Výsledkom dohody môže byť:

  • zníženie poistných súm, a tým odklad splátok na určitý čas, alebo
  • nevyhnutnú dobu netreba platiť poistné, ale potom sa musí dlžné poistné doplatiť.

V súčasnosti už existujú produkty, ktoré myslia aj na prerušenie platenia poistného. V niektorých prípadoch je to dokonca na viac ako jeden rok. Sú to nové investičné produkty. Táto možnosť môže byť súčasťou zmluvných podmienok.