Home Odporúčame Poistný trh Poučenie pred uzavretím poistnej zmluvy

Chcete si dobre vybrať?

Náš špecialista je tu pre Vás ...

A stačí :

   Zavolať alebo napísať

   Zdôveriť sa

   Vybrať si z ponuky

 

odporucame1.jpg

Potrebujem

V rodine alebo vo firme nastala dôležitá situácia
a potrebujem:

* * *  PONÚKAME  NOVÉ  POISTENIE  MOTOROVÝCH  VOZIDIEL  NA  ROK  2017  * * *  HĽADÁME  NOVÝCH  KOLEGOV  * * *  PONÚKAME  NAJLEPŠIE  OHODNOTENIE  * * *  ZAUJÍMAVÚ,  ŽIVÚ  A  DÔLEŽITÚ  PRÁCU  * * *                                            * * *   NOVÉ  POISTENIE  MOTOROVÝCH  VOZIDIEL  NA  ROK  2014  * * *
Poučenie pred uzavretím poistnej zmluvy PDF Vytlačiť E-mail

S platnosťou od 1. apríla 2010 musí byť každý záujemca o poistenie písomne oboznámený o podmienkach uzavretia poistnej zmluvy, ešte pred jej uzavretím. Túto povinnosť voči svojim klientom si musí splniť každý sprostredkovateľ poistenia. Zaväzuje ich k tomu Opatrenie Národnej banky Slovenska.

Sprostredkovateľ musí v prítomnosti klienta, po predstavení poistného produktu, oboznámení s podmienkami a všetkými výhodami a nevýhodami i možnými rizikami,  spísať nový druh formulára. Ten má klientovi pomôcť rozhodnúť sa, či mu poistný produkt vyhovuje a či  nakoniec aj poistnú zmluvu uzatvorí. 

Tlačivo obsahuje základný prehľad podmienok uzavretia poistnej zmluvy, ktorým by mal poistník porozumieť. Je to prehľad o najdôležitejších dojednaniach návrhu poistnej zmluvy, všeobecných a osobitných poistných podmienkach a iných dokumentoch, ktoré by mal ešte pred uzavretím poistnej zmluvy poznať a zvážiť.

Formulár obsahuje:

I. Informácie o poisťovateľovi

II. Charakteristiku poistnej zmluvy

 • Názov poistného produktu
 • Popis produktu – charakteristika, riziká, výhody, výluky z plnenia
 • Dôsledky nezaplatenia poistného
 • Doplnkové administratívne služby
 • Vykonávanie zmien v poistnej zmluve
 • Podmienky odstúpenia
 • Informácie o investičnom riziku
 • Spôsob vybavovania sťažností

III. Upozornenie poistníka

Pamätajte na to, že informácie uvedené vo formulári neobsahujú úplný rozsah práv a povinností, ktoré vám vyplývajú z uzavretia poistnej zmluvy a nenahrádzajú informačné povinnosti platné pri predaji alebo sprostredkovaní poistných produktov. Tie sú naďalej súčasťou všeobecných a osobitných podmienok, s ktorými by ste sa mali oboznámiť. Formulár nenahrádza poistnú zmluvu! Iba pomáha pri rozhodovaní sa.

 

 

 

Poistenie

Istota, ktorá pomáha v očakávaných i nepredvídateľných situáciách. Zmierňuje 
straty a škody v živote i podnikaní. Myslí na: 

 • život
 • úraz 
 • majetok

Viac..

Sporenie

Peniaze, ktoré sa raz určite zídu. Na budúcnosť vás i vašich blízkych. Stačí zvoliť správnu cestu a začať sporiť, pretože:

 • doba sporenia je konečná 
 • výška úspor nie limitovaná
 • frekvencia vkladov je voliteľná

Viac..

Pôžičky

Cudzie peniaze, ktoré pomôžu preklenúť nedostatok vlastných peňazí. Zaopatria, keď to najviac treba. Pôžičky:

 • musia byť výhodné
 • nesmú splácať inú pôžičku
 • nesmú ohroziť osobný rozpočet

Viac..