Home Poradňa Ako čítať VPP

Chcete si dobre vybrať?

Náš špecialista je tu pre Vás ...

A stačí :

   Zavolať alebo napísať

   Zdôveriť sa

   Vybrať si z ponuky

 

poradime3.jpg

Potrebujem

V rodine alebo vo firme nastala dôležitá situácia
a potrebujem:

* * *  PONÚKAME  NOVÉ  POISTENIE  MOTOROVÝCH  VOZIDIEL  NA  ROK  2017  * * *  HĽADÁME  NOVÝCH  KOLEGOV  * * *  PONÚKAME  NAJLEPŠIE  OHODNOTENIE  * * *  ZAUJÍMAVÚ,  ŽIVÚ  A  DÔLEŽITÚ  PRÁCU  * * *                                            * * *   NOVÉ  POISTENIE  MOTOROVÝCH  VOZIDIEL  NA  ROK  2014  * * *
Ako čítať všeobecné poistné podmienky PDF Vytlačiť E-mail
Všeobecné poistné podmienky sú poistné podmienky pre určitú skupinu produktov. Už ich neschvaľuje NBS a jej odbor dohľadu nad poistným trhu, berie ich na vedomie.

 

Z poistných podmienok sa dá vyčítať celý princíp fungovania zmluvného vzťahu. Mal by obsahovať všetky ustanovenia, ktoré dopĺňajú poistnú zmluvu, najmä ak sú na ťarchu klienta.

Všeobecné poistné podmienky obsahujú najmä:

 • Výklad pojmov
 • Čo je poistná udalosť,
 • Čo je z poistenia vylúčené
 • Čo môže byť predmetom poistenia
 • Poistné riziká – definície, popis a výluky
 • Stanovenie poistnej sumy
 • Spôsoby platenia poistného
 • Spôsoby vzniku a zániku poistenia
 • Plnenie pri poistnej udalosti

Súčasťou všeobecných poistných podmienok zvyknú byť:

 • Zmluvné dojednania – rozširujú, dopĺňajú alebo bližšie špecifikujú poistné podmienky konkrétneho produktu;
 • Osobitné poistné podmienky – používajú sa zvyčajne, ak sa klient dohodne s poisťovňou na odchýlkach od štandartných podmienok;
 • Doložky – stanovujú výluky alebo obmedzenia plnenia, prípadne rušia niektoré výluky v poistných podmienkach, prikladajú sa k niektorým pripoisteniam;
 • Prílohy – rôzne dokumenty, bližšie popisujúce riziko, napr. lekárske správy v životnom poistení alebo znalecký posudok, výkresy, zoznamy poistených vecí či fotodokumentácia;
 • Doklad o zaplatení prvého alebo jednorazového poistného.

Ako čítať všeobcné poistné podmienky?

 • Doprajte si čas v pokoji prečítať si "drobné" písmenká
 • Sústreďte sa na to, čo:
  - bude poistené
  - na čo sa nevzťahuje poistenie
  - kedy vzniká poistenie
  - v akých prípadoch môže zaniknúť poistenie
 • Ak niečomu nerozumiete, neostýchajte sa spýtať
 

Poistenie

Istota, ktorá pomáha v očakávaných i nepredvídateľných situáciách. Zmierňuje 
straty a škody v živote i podnikaní. Myslí na: 

 • život
 • úraz 
 • majetok

Viac..

Sporenie

Peniaze, ktoré sa raz určite zídu. Na budúcnosť vás i vašich blízkych. Stačí zvoliť správnu cestu a začať sporiť, pretože:

 • doba sporenia je konečná 
 • výška úspor nie limitovaná
 • frekvencia vkladov je voliteľná

Viac..

Pôžičky

Cudzie peniaze, ktoré pomôžu preklenúť nedostatok vlastných peňazí. Zaopatria, keď to najviac treba. Pôžičky:

 • musia byť výhodné
 • nesmú splácať inú pôžičku
 • nesmú ohroziť osobný rozpočet

Viac..