Home Poradňa Poistná udalosť

Chcete si dobre vybrať?

Náš špecialista je tu pre Vás ...

A stačí :

   Zavolať alebo napísať

   Zdôveriť sa

   Vybrať si z ponuky

 

poradime2.jpg

Potrebujem

V rodine alebo vo firme nastala dôležitá situácia
a potrebujem:

* * *  PONÚKAME  NOVÉ  POISTENIE  MOTOROVÝCH  VOZIDIEL  NA  ROK  2017  * * *  HĽADÁME  NOVÝCH  KOLEGOV  * * *  PONÚKAME  NAJLEPŠIE  OHODNOTENIE  * * *  ZAUJÍMAVÚ,  ŽIVÚ  A  DÔLEŽITÚ  PRÁCU  * * *                                            * * *   NOVÉ  POISTENIE  MOTOROVÝCH  VOZIDIEL  NA  ROK  2014  * * *
Poistná udalosť PDF Vytlačiť E-mail

Ako postupovať pri nahlasovaní poistnej udalosti

Jednoduchý návod ako postupovať pri nahlasovaní poistnej udalosti:
 • Ak máte podozrenie, že došlo ku spáchaniu trestného činu (krádež, vlámanie, vandalizmus a iné), ihneď túto skutočnosť oznámte polícii.
 • Pri škodách na majetku je potrebné čo najskôr upovedomiť vašu poisťovňu a postupovať podľa pokynov jej pracovníkov - likvidátorov poistných udalostí 
 • Každú poistnú udalosť treba oznámiť nielen telefonicky, ale aj písomne na predpísanom tlačive, ktoré vydá technický pracovník pri obhliadke poškodenej veci
 • Pri telefonickom oznámení nezabudnite uviesť: meno, adresu, telefónny kontakt na Vás, dátum a miesto poistnej udalosti a čoho sa týka, ak je poškodené motorové vozidlo - uveďte EVČ, VIN číslo, približný rozsah poškodenia a kde sa vozidlo nachádza
 • Ak škodu nahlasujete ako vinník dopravnej nehody nezabudnite si poznačiť údaje poškodeného vozidla, vodiča, držiteľa motorového vozidla a jeho motorového vozidla a tieto údaje uviesť aj v telefonickom oznámení
 • Nárok na poistnú náhradu treba voči poisťovni uplatniť čo najskôr
 • Po oprave poškodenej veci nezabudnite poisťovni doručiť o tom doklady

ARMAFIN v tom svojim klientom pomôže. Vaša starosť o poistnú udalosť končí telefonickým a písomným nahlásením.

ARMAFIN poskytuje riešenie poistných udalostí svojim klientom ako komplexnú službu. Platí ju poisťovňa v rámci sprostredkovania poistenia. Sme však pripravení sa ako poradca podieľať na riešení poistných udalostí i pre ďalších záujemcov.

Vychádzame v ústrety aj tým klientom, ktorí nemajú poisťovacieho makléra, ani čas či kapacity na riešenie poistnej udalosti. Službu vykonávame za vopred zmluvne dohodnutý honorár. Po zoznámení sa s konkrétnym prípadom sa podmienky spolupráce dohodnú osobne.

Efektívna likvidácia poistných udalostí je najvyššou prioritou. V rámci servisu klientom poskytuje ARMAFIN tieto bezplatné služby: 

 • evidencia poistných udalostí klienta
 • priebežný monitoring vybavenia každej poistnej udalosti 
 • štatistika škodového priebehu klienta 
 • návrh opatrení na predchádzanie škodám na majetku 
 • zaškolenie pracovníkov klienta o podmienkach a rozsahu poistenia v rámci platných poistných zmlúv

Naši špecialisti zabezpečia komunikáciu s poisťovacími spoločnosťami pri vybavovaní poistnej udalosti a prejednávaní náhrady škody.

 

Poistenie

Istota, ktorá pomáha v očakávaných i nepredvídateľných situáciách. Zmierňuje 
straty a škody v živote i podnikaní. Myslí na: 

 • život
 • úraz 
 • majetok

Viac..

Sporenie

Peniaze, ktoré sa raz určite zídu. Na budúcnosť vás i vašich blízkych. Stačí zvoliť správnu cestu a začať sporiť, pretože:

 • doba sporenia je konečná 
 • výška úspor nie limitovaná
 • frekvencia vkladov je voliteľná

Viac..

Pôžičky

Cudzie peniaze, ktoré pomôžu preklenúť nedostatok vlastných peňazí. Zaopatria, keď to najviac treba. Pôžičky:

 • musia byť výhodné
 • nesmú splácať inú pôžičku
 • nesmú ohroziť osobný rozpočet

Viac..