Home Poradňa Mimoriadny vklad

Chcete si dobre vybrať?

Náš špecialista je tu pre Vás ...

A stačí :

   Zavolať alebo napísať

   Zdôveriť sa

   Vybrať si z ponuky

 

poradime3.jpg

Potrebujem

V rodine alebo vo firme nastala dôležitá situácia
a potrebujem:

* * *  PONÚKAME  NOVÉ  POISTENIE  MOTOROVÝCH  VOZIDIEL  NA  ROK  2017  * * *  HĽADÁME  NOVÝCH  KOLEGOV  * * *  PONÚKAME  NAJLEPŠIE  OHODNOTENIE  * * *  ZAUJÍMAVÚ,  ŽIVÚ  A  DÔLEŽITÚ  PRÁCU  * * *                                            * * *   NOVÉ  POISTENIE  MOTOROVÝCH  VOZIDIEL  NA  ROK  2014  * * *
Mimoriadny vklad PDF Vytlačiť E-mail

Pri podpise poistnej zmluvy sa klient a poisťovňa dohodnú, že poisťovňa preberá za stanovených podmienok riziká za klienta. Klient sa zase zaväzuje, že bude v určených lehotách platiť poistné. Z takto zaplateného poistného sa potom určená suma použije na krytie dohodnutých rizík a poplatkov. Zvyšok sa zhodnocuje, teda zarába.

Čo v prípade, ak sa klientovi podarí získať väčšie množstvo peňazí?  

Má viacero možností:

 • môže ich bezpečne uložiť povedzme za 0,1 % p.a. na bežnom účte
 • môže ich výhodne uložiť na termínovanom účte banky za 0,5 % p.a. na rok alebo dva
 • môže ich výhodne a bezpečne uložiť podľa našej ponuky (už od 1,5% p.a. bez viazanosti)

Na našom trhu pravdaže jestvuje viacero produktov, ktoré umožňujú vykonať mimoriadny vklad. Niektoré z nich sú určite veľmi zaujímavé. Z takéhoto vkladu sa zvyčajne nestrhávajú poplatky a klient sa vie v prípade potreby k svojim peniazom rýchlo dostať.

Vo všetkých popísaných prípadoch sa dôverou môže obrátiť na našich poradcov, ktorí vám určite dokážu poradiť. Rozhodnutie je len na vás.

 

Poistenie

Istota, ktorá pomáha v očakávaných i nepredvídateľných situáciách. Zmierňuje 
straty a škody v živote i podnikaní. Myslí na: 

 • život
 • úraz 
 • majetok

Viac..

Sporenie

Peniaze, ktoré sa raz určite zídu. Na budúcnosť vás i vašich blízkych. Stačí zvoliť správnu cestu a začať sporiť, pretože:

 • doba sporenia je konečná 
 • výška úspor nie limitovaná
 • frekvencia vkladov je voliteľná

Viac..

Pôžičky

Cudzie peniaze, ktoré pomôžu preklenúť nedostatok vlastných peňazí. Zaopatria, keď to najviac treba. Pôžičky:

 • musia byť výhodné
 • nesmú splácať inú pôžičku
 • nesmú ohroziť osobný rozpočet

Viac..